Zorgadviesteam

 

zorg   →   zorgcoördinator   →   ondersteuningsroute

Zorgcoördinator op Het Heerenlanden: Hannie Veldhuijzen (mavo/havo/vwo)

Jerry Mostert en Karin de With zullen de taken per 1 maart 2021 overnemen.

De taak van de zorgcoördinator (zoco) is het organiseren van ondersteuning  voor leerlingen die belemmerd worden in het schoolgaan of niet functioneren in het schoolsysteem. De zoco werkt samen met mentor en leerlingcoördinator/teamleider en heeft toestemming nodig van de ouders/verzorgers om de ondersteuning te organiseren.

De zoco komt in actie als de basisondersteuning niet meer toereikend blijkt te zijn.

Onder de basisondersteuning verstaan we:

  • mentoraat, begeleiding vakdocenten/leerlingcoördinator (1e lijn)
  • sova, vertrouwenspersoon, faalangstreductietraining, RT (2e Lijn)

 

Wilt u weten hoe, en via wie, de verschillende trajecten kunnen lopen? Klik dan hier.