Sociale Vaardigheid

 

Voor een aantal leerlingen is het moeilijk om contacten te leggen met anderen. Dit kan zich uiten in veelvuldig ruzie maken, in pestgedrag of in het zich afzonderen. Voor deze leerlingen hebben we de cursus ”Mag ik meedoen?“ ontwikkeld. In deze cursus van 12 lessen werken we aan de opbouw van het zelfvertrouwen. Zij leren o.a. om te gaan met allerlei alledaagse situaties in en buiten de school. De cursus is in principe bedoeld voor leerlingen uit alle leerjaren.