Schoolkosten


Ouderbijdragen Het Heerenlanden schooljaar 2021-2022

Reductie- en kwijtscheldingsregeling

Verschillende ouders/verzorgers hebben contact opgenomen met de school met de vraag wanneer ze de rekening voor de schoolkosten tegemoet kunnen zien. De verwachting is dat de facturen medio november verstuurd gaan worden. De ouders/verzorgers ontvangen dan een mail met de digitale rekening. Deze rekening kan vervolgens via Ideal betaald worden. Het is ook mogelijk om de rekening rechtstreeks over te maken.