Schoolbuddy


Op Het Heerenlanden vinden wij het belangrijk dat leerlingen elkaar helpen en zich betrokken voelen bij elkaar. Daarom starten we elk schooljaar in periode 2 met het buddysysteem. 

Ben jij goed in een bepaald vak of misschien wel meerdere vakken en vind je het leuk om deze kennis te delen met andere leerlingen? En zit je in klas 2 HAVO/VWO of hoger? Dan kun jij je aanmelden als buddy.

Wat houdt dit precies in en wat moet je doen?

  • Om in aanmerking te komen als buddy sta je gemiddeld een 7 of hoger voor het vak.
  • Je naam wordt in een databank opgenomen. Als er een medeleerling hulp nodig heeft voor het vak, of de vakken waarbij jij zou kunnen helpen, dan worden jullie door de leerlingcoördinatoren aan elkaar gekoppeld. Je maakt dan samen afspraken over de inhoud en lengte van de hulp. De leerlingcoördinatoren registreren dit.
  • Alle leerlingen van Het Heerenlanden kunnen hulp krijgen van een buddy.
  • In principe geef je de hulp op school, bijvoorbeeld in een tussenuur of na schooltijd. Er mogen voor jou en de leerling aan wie je de hulp geeft geen lesuren uitvallen.
  • Na enkele weken volgt een evaluatiemoment, waarbij de leerling die hulp krijgt kan aangeven hoe het gaat. Jij geeft zelf ook je mening over de manier waarop de hulp verloopt. De leerlingcoördinator kan dan zien of iedereen de afspraken nakomt en of de hulp effectief is.
  • Als dank voor je inzet, krijg je als buddy een beloning van de school in de vorm van een cadeaubon én een aantekening op het plusdocument! Dit geldt uiteraard alleen wanneer iedereen tevreden is over de geboden hulp.

 

Met ingang van periode 2 start de inschrijving bij de leerlingcoördinatoren. Wij hopen dat jij je kennis en kwaliteiten zult gaan inzetten om andere leerlingen te helpen. Je kunt je opgeven door je aan te melden bij de leerlingcoördinatoren. Je kunt hen vinden in kamer B03 (voor de mediatheek). Je mag je ook aanmelden door een mailtje te sturen.

Wij zeggen: DOEN!

 

Mevrouw Bikker                              Meneer van Dijk

Leerlingcoördinator HAVO                Leerlingcoördinator VWO

M.Bikker@cvo-av.nl                         A.M.van.Dijk@cvo-av.nl