Remedial Teaching

 

In de eerste maanden van het schooljaar worden leerlingen van de eerste klas mavo, havo en vwo getest op specifieke achterstanden die kunnen wijzen op dyslexie. Deze testperiode loopt tot eind december. De remedial teacher neemt dan bij grote achterstanden contact op met de betreffende ouders/opvoeders. Afhankelijk van de behaalde resultaten krijgt een aantal leerlingen individueel of in een klein groepje hulp. Zo nodig volgt een onderzoek door een orthodidact, die een dyslexieverklaring kan afgeven. Dit proces kan in sommige gevallen wel twee jaar duren. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid aantoonbare hulp (remediale teaching) die op de basisschool is gegeven.

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen in principe geen remediale hulp meer. Als een leerling dyslectisch verklaard is op lezen en/of spelling, kan hij/zij gebruik maken van verschillende faciliteiten zoals vergroot schrift, verlengde tijd of een alternatieve wijze van toetsen en aangepaste normering van de toets. Ook tijdens de examens kan de leerling gebruik maken van ondersteunende faciliteiten als een aparte ruimte en een computer met spellingscorrectie, die zo nodig de tekst voorleest. Alle leerlingen van klas 2 en hoger kunnen op verzoek van de mentor en/of door de vergadering van docenten alsnog getest worden op mogelijke dyslexie.