Identiteit


Het Heerenlanden is een open protestants-christelijke school. We hebben de christelijke opdracht om naar elkaar om te zien, zorg te dragen voor behoud van de schepping en te werken aan vrede voor allen.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat onze school een gastvrije school is voor iedereen, van welke levensovertuiging of religieuze achtergrond ook. Wij zoeken graag het gesprek op over elkaars achtergrond en levensbeschouwing, zodat we onszelf en elkaar steeds beter leren kennen. In dit gesprek brengen we de christelijke inspiratie, hoop en stem in. We scheppen de ruimte voor iedereen die betekenis wil geven aan een open, zinvolle, verdraagzame en duurzame samenleving.

Alle mensen zijn gelijkwaardig; Jezus is hierbij ons voorbeeld. Hij liet ons merken dat elk van ons er mag zijn en de moeite waard is in zijn of haar eigenheid. Onze verscheidenheid maakt ons mooi en biedt ons de ruimte om ons te verbinden. Een mens komt tot bloei in de relatie tot de ander.