Bevorderingsreglement


Bevorderingsreglement Het Heerenlanden 2021-2022 

Het bevorderingsreglement is op één onderdeel wezenlijk anders dan voorgaande jaren: we hebben vorig schooljaar besloten (omdat het vanwege corona zo’n bijzonder jaar was) de mavohavo- en havovwo-dakpanklassen in de brugklas voort te zetten in klas 2. De beslissing of een leerling het meest tot zijn recht komt op de mavo, de havo of het vwo nemen we deze keer dus niet in de brugklas, maar in klas 2. Daar hebben we de opzet van de bevorderingsregels bij dit leerjaar voor aangepast, op basis van de regels die we normaal gesproken voor mavo2, havo2 en vwo2 hanteren.

Instroomeisen mavo 4 naar havo 4