Over ons


Doe wat telt

Op Het Heerenlanden stellen we de gemeenschap centraal. Wij gunnen onze leerlingen een wereld waarin mensen oog hebben voor elkaar en elkaar waarderen in hun verschillen. Verschillen die we willen erkennen en benutten om de gemeenschap te dienen. Wij geloven dat zo’n wereld mogelijk is. Waar we naar streven is dat mensen in staat zijn om steeds de afweging te maken tussen wat nodig is voor henzelf en wat nodig is voor de gemeenschap en dat ze zich vervolgens inzetten om dat te doen wat goed is voor beide. Ons motto is: doe wat telt.

Presteren is in onze ogen onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid nemen: voor jezelf, voor je naasten, voor de schepping. Het is belangrijk dat mensen zich individueel maximaal ontplooien. Maar bij ons excelleer je in het belang van de gemeenschap. De prestatie die telt is er een waar we allemaal beter van worden.

Wij voelen ons verbonden met Leerdam en de regio daaromheen. We kennen onze leerlingen, we weten waar ze vandaan komen. Bij ons ben je thuis.

Het is onze ambitie dat leerlingen op onze school zich ontwikkelen tot zelfbewuste individuen met oog voor hun medemensen en met een open en gastvrije houding naar iedereen. Als je bij ons op school gezeten hebt, kun je vertellen op welke wijze en vanuit welke inspiratie je je leven betekenis wilt geven en je voelt je voldoende toegerust om dat ook te (gaan) doen.

Het Heerenlanden maakt onderdeel uit van Stichting CVO-AV.