Terug naar nieuwsoverzicht

Voorlichting Online Veiligheid

Geen reacties

Voorlichting Online veiligheid

Leerlingen van klas en 1 en 2 krijgen  op school de Halt-voorlichting ‘Online veiligheid’ . De leerlingen uit klas 1 krijgen de voorlichting op 23 en 24  november. De leerlingen uit klas 2 zijn in januari aan de beurt.

Waarom deze voorlichting?

Halt heeft de wettelijke taak een passende correctie te geven op beginnende jeugdcriminaliteit. Beginnende jeugdcriminaliteit vindt meer en meer online plaats. Jongeren overzien vaak de gevolgen niet van wat ze doen en zijn extremer in hun gedrag dan volwassenen. Dit heeft te maken met de ontwikkelingsfase waar ze in zitten. Jongeren zijn nog heel erg bezig met het ontwikkelen van een eigen identiteit en het los komen van hun ouders. Dit gedrag speelt natuurlijk ook als zij actief zijn op internet, waar ze met hun smartphone bijna altijd en overal toegang toe hebben. Daar komt bij dat jongeren op internet vaak meer durven, omdat zij denken dat ze dan anoniem zijn. Jongeren gebruiken internet voor van alles: ontspanning, contact hebben met elkaar en voor hun schoolwerk. Toch hebben ze soms ook vervelende ervaringen met internet. Het gaat dan vaak om het rondsturen van nare filmpjes of foto’s, geruzie of zelfs bedreigingen (bijvoorbeeld via Whatsapp). Jongeren gaan ook op internet dus wel eens te ver.

Waar gaat de voorlichting over?

In de voorlichting zoeken we met de leerlingen uit wanneer je op internet te ver gaat. Dit doen we door een aantal waargebeurde verhalen te onderzoeken. We bespreken met de leerlingen wat er is gebeurd, of het strafbaar is, wie het slachtoffer is en welke straf de dader krijgt. Op die manier leren de leerlingen dat niet alles even onschuldig is en wat de gevolgen zijn als je te ver gaat. Ook bespreken we met de leerlingen hoe ze kunnen voorkomen dat ze in zo’n situatie terechtkomen en wat ze kunnen doen als dat toch gebeurt.

Geplaatst 17 november 2020