Terug naar nieuwsoverzicht

Vensters Voor Verantwoording

Geen reacties

Het Heerenlanden neemt deel aan het landelijke project ‘Vensters Voor Verantwoording’. De bedoeling van dit project is, dat de scholen voor voortgezet onderwijs een aantal zaken inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld het aantal leerlingen, de slaagpercentages, de examencijfers, de invulling van de onderwijstijd, de lesuitval, het schoolklimaat, de veiligheid, het beleid, het ziekteverzuim en de financiën. Het Heerenlanden wil een transparante school zijn en ondersteunt dit project dan ook van harte.

Binnen dit project wordt ook de tevredenheid van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen gemeten. Landelijk is afgesproken dat dit wordt gedaan bij een representatief deel van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. De leerlingen krijgen de vragen ook om in te vullen. De brugklasleerlingen tijdens de extra toetsweek (17-21 mei) en de examenleerlingen op 20 april. De overige leerjaren krijgen de link in de mail (net als de ouders) en hebben een paar weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. We willen u als ouders van de leerjaren die het thuis kunnen invullen, vragen om uw kind te stimuleren om dit ook te doen.

U ontvangt dinsdag 6 april een mail met als afzender VO-spiegel. In dit mailbericht staat de link voor de vragenlijst.

Bedankt voor uw medewerking!

Geplaatst 1 april 2021