Terug naar nieuwsoverzicht

Leefstijl van jongeren in beeld

Geen reacties

Gezondheid en leefstijl van jongeren in beeld!

In september/oktober 2019 houdt GGD regio Utrecht een vragenlijstonderzoek (Gezondheidsmonitor Jeugd) onder leerlingen van klas 2 en 4 van alle scholen voor het Voortgezet Onderwijs in de regio Utrecht. Ook op onze school vindt dit onderzoek plaats.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van leerlingen in de klassen 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om scholen, gemeenten en de overheid te adviseren over gezondheidsbeleid. De school ontvangt een schoolspecifieke rapportage waarmee richting kan worden gegeven aan het gezondheidsbeleid op school. Daarnaast wordt met de resultaten van dit onderzoek gemeentelijk en landelijk beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. Jongeren met een goede gezondheid en gezonde leefstijl presteren immers beter op school!

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een digitale vragenlijst in. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. De deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de leerlingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het onderzoek voldoet aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek alle benodigde informatie over het onderzoek.

Vragen?
Heeft u vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd, dan kunt u contact opnemen met Nelleke de Vos via ndevos@ggdru.nl of telefoon 030 8507331 / 06 28528789. Of kijk op de website van GGD regio Utrecht www.ggdru.nl/scholen: Gezondheidsmonitor Jeugd Voortgezet onderwijs 2019.

Geplaatst 18 juni 2019