Terug naar nieuwsoverzicht

Aanmelden Profielkeuzevoorlichting 3H(T) & 3V(T)

Geen reacties

Ter voorbereiding op deze avond vragen wij u om uzelf aan te melden op de keuzesite die Het Heerenlanden gebruikt: www.heerenlandenhv.dedecaan.net. U kunt zich daar als ouder aanmelden met het leerlingnummer van uw zoon of dochter. Daarna moet uw kind wel even akkoord vinken, dat u het inderdaad bent. Het voordeel is dat u dan met uw kind kunt bespreken wat er op de keuzesite wordt aangeboden. Ook kunt u gebruik maken van een schat aan informatie over vervolgopleidingen etc. Op de voorlichtingsavond zullen er wat mogelijkheden van de site worden gedemonstreerd.

Het voornemen is om de problematiek rondom het kiezen met de leerlingen klassikaal te bespreken. U en uw kind hebben dan dezelfde informatie. Het is dus niet nodig dat de leerlingen ook de ouderavond bezoeken.

Het programma zal er als volgt uitzien:
19.00 uur School open
19.30 uur Welkom in de aula en aansluitend
“inleiding profielkeuze in de Tweede Fase”
door de heer W.M. van Hoogevest (decaan bovenbouw HAVO/VWO)
19.50 uur met de mentor naar de lokalen: profielkeuze op Het Heerenlanden

Wij verzoeken u via deze link u voor de avond aan te melden. Aanmelden kon tot en met 15 januari.

Wij hopen u donderdag 16 januari a.s. te mogen begroeten.

Geplaatst 7 januari 2020