Medezeggenschapsraad


Door een bericht naar de medezeggenschapsraad te sturen kunt u vragen en opmerkingen kwijt.

Men zal u zo spoedig mogelijk proberen te antwoorden: Medezeggenschapsraad.HetHeerenlanden@cvo-av.nl


2021-2022


2020-2021


Via de weekberichten wordt regelmatig informatie m.b.t. MR-zaken gegeven. De vergaderingen zijn openbaar. Gatsen zijn dan toehoorders zonder stemrecht. Verslagen van de vergaderingen zijn in te zien via Microsoft Teams, waarvoor  toegang moet worden aangevraagd. Dat kan door een e-mail te sturen aan h.g.k.mostert@cvo-av.nl