Maatschappelijke stage


Wat is Maatschappelijke stage (MaS)?

Bij de Maatschappelijke stage (MaS) doe je vrijwilligerswerk (onbetaald) voor een niet-commerciële instelling. Denk bijvoorbeeld aan een sportvereniging, kerk, zorginstelling of organisatie voor een goed doel.

Welke afspraken gelden op Het Heerenlanden?

Een leerling op Het Heerenlanden moet in zijn schoolloopbaan minimaal 15 uur MaS hebben uitgevoerd. Hiervan zijn in de brugklas 5 uur verplicht en 10 uur in de 2e klas verplicht, dit is ook opgenomen in het Bevorderingsreglement. Heb je 15 uur gemaakt, ook al is dit in de brugklas, dan ben je in principe klaar! Nog mooier is het wanneer je 30 uur of meer maakt, want dan krijg je een waardevolle aantekening op je diploma; het zogenaamde Plusdocument.

De brugklas

Zit je in de brugklas, dan ga je in eerste instantie zelf op zoek naar een stageplek voor minimaal 5 uur. Denk eens aan de sportvereniging waar je misschien zelf op zit, je oude basisschool of de kerk waar je zelf naar toe gaat, misschien dat je hier vrijwilligerswerk kan doen. Lukt het je niet om je 5 uren MaS voor Pasen uit te voeren, dan krijg je een MaS toegewezen die je verplicht moet uitvoeren (zelf regelen is leuker).

De 2e klas

De laatste verplichte 10 uur maakt de leerling zelfstandig en dan het liefst binnen school. Te denken valt aan: hulp bij Open Dagen, hulp aan conciërges, klussen bij docenten enz. Je mag de overige uren natuurlijk ook buiten de school maken. Ook deze uren moet je voor Pasen hebben gemaakt en geregistreerd.

Examenjaar

Wil je een aantekening op je diploma (Plusdocument) en heb je 30 uur of meer, zorg er dan voor dat je registratieformulieren uiterlijk 26 maart van je examenjaar zijn ingeleverd zijn bij meneer Vermelis. Op deze manier laat je wel aan de je omgeving zien wat je in je mars hebt. Daar zou je wel eens mee kunnen opvallen bij je aanmelding voor jouw toekomstige opleidingen.

Mailing

Via SOM krijg je een aantal keren per jaar een mailtje waarin instellingen jou oproepen om je MaS bij hen te komen doen. Wie weet zit er wel wat leuks voor je tussen!

MaS-uren: de registratie

Vul online een overeenkomst maatschappelijke stage in. Deze moet door jou, een ouder/verzorger en stagebegeleider online worden ingevuld, geprint en ondertekend en daarna worden ingeleverd bij meneer Vermelis.

Geen MaS

Je krijgt geen MaS-uren voor het bij familie oppassen op kinderen/dieren, kinderen van school halen, boodschappen doen, winkelen, de hond uitlaten etc. Ook mag een MaS niet bij commerciële bedrijven/instellingen. Weet je het niet zeker of jouw stage als MaS wordt gezien, vraag dan vooraf schriftelijke toestemming bij meneer Vermelis om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

Ben je Schoolbuddy of Leerlingmentor? Dan tellen deze uren ook niet meer mee voor de MaS, maar worden apart vermeld op het Plusdocument. Het Plusdocument is een document dat iets zegt over jouw talenten en interesses en is een waardevolle aanvulling op het diploma.

Voor vragen over de MaS kun je terecht bij  meneer Vermelis.

Stageplaats aanbieden?

NIET-commerciële instellingen in of in de omgeving van Leerdam die op zoek zijn naar leerling(en) om bij hen een MaS te komen maken, kunnen zich wenden tot de MaS-coördinator de heer Vermelis  R.Vermelis@cvo-av.nl o.v.v. MaS.