Downloads & Brieven

 


Meegegeven brieven – informatie  (datum gepubliceerd/datum activiteit)

Toestemming SOMtoday ouders lln 18 jr of ouder (15-11-2018 / ter informatie)

Stageweek 3M (13-11-2018 / 04 tm 08-03-2019)

Wintersportreis 2019 klassen 2 en 3 (29-10-2018 / inleverdata 05 tm 09-11-2018)

Tijdig afmelden SE-onderdelen 2e fase Havo (19-10-2018 / ter informatie)

Kandidaatstelling oudergeleding MR 2018-2019 (12-10-2018 / 02-11-2018)

Bezoek 4H Theater CKV (11-10-2018 / ter informatie)

Bezoek theater CKV 4V/4VT (10-10-2018 / ter informatie)

Internationale uitwisseling 4V (02-10-2018 / uiterlijk inleveren 08-10-2018)

MBO Opleidingsmarkt Gorinchem 3M (02-10-2018 / uiterlijk inleveren 09-10-2018)

Aanbevolen leermiddelen 2018-2019 (ter informatie)