Downloads & Brieven

 


Meegegeven brieven – informatie  (datum gepubliceerd/datum activiteit)

Profielwerkstukavond 5h/5v/6v (09-01-2019 / 16-01-2019)

Activiteitendag keuzeklassen 2 (20-12-2018 / 16-01-2019)

Activiteitendag keuzeklassen 1 (20-12-2018 / 15-01-2019)

Aanmelding schoolbuddy (27-11-2018 / ter informatie)

Excursie Liverpool 2HT/2VT (22-11-2018 / uiterlijke inleverdatum 11-12-2018)

Toestemming SOMtoday ouders lln 18 jr of ouder (15-11-2018 / ter informatie)

Stageweek 3M (13-11-2018 / 04 tm 08-03-2019)

Tijdig afmelden SE-onderdelen 2e fase Havo (19-10-2018 / ter informatie)

Bezoek 4H Theater CKV (11-10-2018 / ter informatie)

Bezoek theater CKV 4V/4VT (10-10-2018 / ter informatie)

Internationale uitwisseling 4V (02-10-2018 / uiterlijk inleveren 08-10-2018)

Aanbevolen leermiddelen 2018-2019 (ter informatie)