Klankbordgroep Onderwijsontwikkeling


We willen de betrokkenheid tussen ouder(s)/verzorger(s) en school versterken. We horen graag hoe u aankijkt tegen ons huidige onderwijs én wij willen u graag betrekken bij toekomstige onderwijsontwikkelingen. Daar hebben wij de klankbordgroep onderwijsontwikkeling voor.