Klankbordgroep


We willen de betrokkenheid tussen ouders en school versterken. We horen graag hoe onze ouders tegen ons onderwijs aankijken én tegen de school in het algemeen; daar hebben we klankbordgroepen voor.

Zou u actief betrokken willen zijn bij één van onze activiteiten? We zullen u via onze site en social media regelmatig uitnodigen om mee te doen.

Bijeenkomsten 2018-2019

19-03-2019  19.00 – 21.30 uur

Wilt u zich aanmelden voor de klankbordgroep? Vul dan onderstaand formulier in.

Klankbordgroep

19 maart 2019 19.00 - 21.30 uur Eksterlaan

Heeft u een onderwerp dat u zou willen inbrengen? U kunt dan onderstaand formulier invullen. De ingebrachte onderwerpen zullen worden verzameld en er zal per bijeenkomst bekeken worden welke onderwerpen ter tafel komen.

Onderwerpen Klankbordgroep

Verslag ouderparticipatieavond oktober 2017