Gezonde School

 

In samenwerking met de Dienst Gezondheid en Jeugd en YOUZ is Het Heerenlanden gestart met het genotmiddelenpreventieprogramma De gezonde school en genotmiddelen (DGSG).

Het is een tweejarig project en het bestaat uit 4 pijlers:
* Beleid en regelgeving
* Signaleren en begeleiden ( personeel)
* Ouderparticipatie
* Lessen en (indien nodig) consultaties aan leerlingen

Dit schooljaar en het volgende schooljaar vinden in dit kader allerlei activiteiten plaats. Hiervan houden we onze ouders op de hoogte via nieuwsbrieven. De school wordt ondersteund door Gino Cornelisse van de stichting YOUZ. Hij geeft voorlichting, verzorgt de trainingen en adviseert de school op het gebied van beleidsontwikkeling. Daarnaast geeft YOUZ ook informatie aan ouders. Via onze site stellen we deze informatie ter beschikking; de inhoud ervan valt onder de verantwoordelijkheid van YOUZ.

Informatie die interessant kan zijn voor u:

Tips voor ouders

Tips voor omgeving

Weet wat ze Gamen

Middelen & Opvoeden

Signalen ABC


Grenzen leren aangeven bij alcoholgebruik

Comazuipen een zaak van de school


Nieuwsbrief 1 oktober 2018

Nieuwsbrief 2 november 2018