TTO

TTO afbeelding

TweeTalig Onderwijs (TTO) op Het Heerenlanden 

Het Heerenlanden biedt in de onderbouw tweetalig onderwijs aan voor zowel havo- als vwo-leerlingen. In de vwo-afdeling kan tweetalig onderwijs ook in de bovenbouw gevolgd worden. Het Heerenlanden is door het Nuffic erkend als senior-tto school: dat wil zeggen dat we in de onderbouw en bovenbouw aan alle standaarden van het tweetalig onderwijs voldoen.

Waarom TTO?

TTO is een uitstekende  voorbereiding op een steeds internationaler wordende samenleving. Het is tegenwoordig heel gewoon om in het buitenland een vervolgopleiding te volgen, of daar zelfs te werken. Ook in Nederland bieden steeds meer hogere beroepsopleidingen en universiteiten Engelstalige programma’s aan of wordt er gebruik gemaakt van Engelse boeken of readers. TTO bereidt je voor om te kunnen functioneren in de internationale samenleving van de 21e eeuw. Met tweetalig onderwijs verleg je je grenzen en ben je thuis in de wereld!

Wat is TTO?

In de onderbouw van het tto volgen de havo en vwo leerlingen drie jaar lang onderwijs in dezelfde klas. In het eerste jaar krijgen de leerlingen de kans om te groeien en te laten zien wat ze kunnen. Aan het einde van het tweede jaar wordt er bepaald of ze verder gaan op havo of vwo niveau. Hoewel de leerlingen in jaar drie nog gewoon bij elkaar in één klas zitten, krijgen ze op hun eigen niveau les. Maar er blijven genoeg projecten en activiteiten die de havo- en vwo leerlingen samen kunnen doen.

Om goed onderwijs op zowel havo- als vwo niveau te kunnen garanderen, zetten wij in op gepersonaliseerd leren. Zo hebben de leerlingen vier flexuren in de week, waarin ze meer vrijheid krijgen om naar eigen behoefte te kunnen leren. Tijdens deze uren wordt er ingezet op herhaling, verdieping en verbreding. De docent vervult hierin de rol van coach en helpt de leerlingen de juiste keuzes te maken. Zo zorgen we ervoor dat iedere leerling op zijn eigen niveau tot zijn recht komt.

Kosten TTO

Om een uitdagend en verdiepend programma vorm te geven voor onze leerlingen zijn er aan een tto-opleiding extra kosten verbonden. Dit is 450 euro per jaar. Net als alle andere ouderbijdragen gaat om een vrijwillige bijdrage. Een deel van de noodzakelijke overhead en coördinatie wordt eruit bekostigd, en er worden diverse extra activiteiten en excursies voor de leerlingen georganiseerd.

Er is veel te vertellen over het tweetalig onderwijs op Het Heerenlanden, dus begin maar met het aanklikken van onderstaande linken. Enjoy!

TTO reizen en projecten

EPAS Christmas Day

European Youth Parliament – op afstand

Junior Speaking Contest

Digitale uitwisseling met Blois

EU climate change project


Internationale Stage 5VT

Internationale Stage 5VT Brief 27 november 2020

Informatieavond 25 november 2020

Welke vakken worden er in de brugklas in het Engels gegeven?