TTO

 

TweeTalig Onderwijs (TTO) op Het Heerenlanden 

‘Een mens is pas werkelijk mens als hij zich verbonden weet met de ander.’

Een uitspraak afgeleid van een citaat van Desmond Tutu en deze vat kort samen waar onze school voor staat.

Wij zijn in het schooljaar 2017-2018 gestart met tto op de havo en dit traject loopt vanaf de eerste tot en met de derde klas. Op het vwo volg je in alle leerjaren een tto-programma.

Op het tto word je voorbereid om te kunnen functioneren binnen de nationale en internationale samenleving van de 21e eeuw. Je krijgt een uitstekende beheersing en diepe kennis van de Engelse taal. Je leert je te  ontplooien in een steeds veranderende internationale omgeving en je hebt zo ruim voldoende vakkennis en vaardigheden om de vervolgstudie van je keuze aan te kunnen. Het IB-certificaat wordt door veel internationale universiteiten erkend. Naast dit alles krijg je genoeg zelfkennis en zelfvertrouwen om je als verantwoordelijke wereldburger te manifesteren en een verschil te maken in de wereld om je heen. Kortom, je zal je kunnen verbinden met anderen; nationaal en internationaal.

Binnen het tweetalig onderwijs zijn er drie pijlers: Engels, EIO en CLIL. Hieromheen is het hele programma gebouwd.

Engels

Een  doorlopende leerlijn bereid  je voor op een Anglia  examen in leerjaar  3 en een IB (International Baccalaureate) examen in leerjaar 6. Daarnaast zijn er ieder jaar vakoverstijgende taalprojecten.

EIO (Europese en internationale oriëntatie)

Door je hele schoolcarrière zitten deze vaardigheden verweven in verschillende vakken, tijdens reizen en uitwisselingen en internationale projecten.

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Tijdens de lessen wordt vak- en taalkennis op een activerende manier ontwikkeld. Dit geldt voor alle vakken die in het Engels worden gegeven, maar ook voor de vakken Duits en Frans. Daar is doeltaal ook voertaal.


Internationale Stage 5VT