TTO


TweeTalig Onderwijs (TTO) op Het Heerenlanden 

Het Heerenlanden biedt in de onderbouw tweetalig onderwijs aan voor zowel havo- als vwo-leerlingen. In de vwo-afdeling kan tweetalig onderwijs ook in de bovenbouw gevolgd worden. Het Heerenlanden is door het Nuffic erkend als senior-tto school: dat wil zeggen dat we in de onderbouw en bovenbouw aan alle standaarden van het tweetalig onderwijs voldoen.

Waarom TTO?

TTO is een uitstekende  voorbereiding op een steeds internationaler wordende samenleving. Het is tegenwoordig heel gewoon om in het buitenland een vervolgopleiding te volgen, of daar zelfs te werken. Ook in Nederland bieden steeds meer hogere beroepsopleidingen en universiteiten Engelstalige programma’s aan of wordt er gebruik gemaakt van Engelse boeken of readers. TTO bereidt je voor om te kunnen functioneren in de internationale samenleving van de 21e eeuw. Met tweetalig onderwijs verleg je je grenzen en ben je thuis in de wereld!

Wat is TTO?

In de onderbouw krijg je ruim de helft van je vakken in het Engels. Na een paar maanden zul je al merken dat je taalniveau met sprongen vooruit gaat. Kortom, voordat je het weet red je je net zo gemakkelijk in het Engels als in het Nederlands. Bij de andere moderne vreemde talen: Frans en Duits wordt er uitgegaan van het principe ‘doeltaal is voertaal’ dus daar spreek je Frans of Duits met elkaar.

Daarnaast is er in de tto-afdeling veel aandacht voor (internationale) projecten, reizen naar het buitenland en uitwisselingen met studenten in andere landen. Zo leer je vaardigheden die bij het wereldburgerschap horen.

In het derde leerjaar wordt de tto-onderbouw voor zowel de havo- als vwo-leerlingen afgesloten met een internationaal erkend talencertificaat en het junior tto-certificaat.  De tto-bovenbouw van het vwo wordt afgesloten met een IB (international Baccalaureate) examen in leerjaar 6 en het senior tto-certificaat.

Kosten verbonden aan TTO

Aan een tto-opleiding zijn extra kosten verbonden voor de ouders: een deel van de noodzakelijke overhead en coördinatie wordt eruit bekostigd, en er worden diverse extra activiteiten en excursies voor de leerlingen georganiseerd. Voor de ouderbijdrage TTO kan, net als voor de andere ouderbijdragen, een beroep gedaan worden op de reductie- en kwijtscheldingsregeling. Als u gebruik wilt maken van deze regeling, kunt u hier meer informatie vinden.


Internationale Stage 5VT

Internationale Stage 5VT Brief 27 november 2020

Informatieavond 25 november 2020

Welke vakken worden er in de brugklas in het Engels gegeven?