Keuzeklassen

 

In de eerste twee leerjaren kiest elke leerling op Het Heerenlanden één van de richtingen binnen onze keuzeklas: sportkunst of techniek. Het doel van de keuzeklassen is dat leerlingen hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen in een richting die ze zelf kunnen kiezen. Naast het reguliere lesprogramma volgen zij een keuzeprogramma waarbij zij twee lesuren per week aan verschillende onderdelen besteden die met de gekozen richting te maken hebben.


Jaarlijkse ouderbijdrage voor de keuzeklas:

Sport           150 euro

Kunst           75 euro

Techniek      75 euro


De keuze voor een keuzeklas dient bij de aanmelding kenbaar te worden gemaakt. Leerlingen die zich aanmelden voor de tweetalige havo/vwo-opleiding hoeven geen keuze te maken: binnen het tto geven we de keuzeklassen anders vorm. In plaats van twee uur keuzeklassen, geven we per week een uur Engels extra en roosteren we een uur per week in (of twee uur eens in de twee weken) voor de talenturen. In die talenturen verzorgen we modules rond sport, techniek, kunst en cultuur specifiek voor tto. De kosten hiervoor zijn verwerkt in de tto-bijdrage.

Wisselen van keuzeklas is alleen mogelijk indien daar een zwaarwegende reden voor is. Hierbij kunt u denken aan een blessure, waardoor een leerling niet meer deel kan nemen aan de sportactiviteiten. Als uw zoon/dochter na jaar 1 wil wisselen van keuzeklas, dan kunt u dit aan het einde van het schooljaar tot uiterlijk het einde van de eerste lesweek van het nieuwe schooljaar kenbaar maken bij de coördinator van de keuzeklassen.

Klik op de afbeelding voor een Kunstig Kijkje…

 

Vragen over de keuzeklas?

Dhr. A.M. van Dijk

Coördinator keuzeklassen

a.m.van.dijk@cvo-av.nl