Keuzeklassen

 

In de eerste twee leerjaren kiest elke leerling op Het Heerenlanden één van de richtingen binnen onze keuzeklas: sport, kunst, techniek of theater. Het doel van de keuzeklassen is dat leerlingen hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen in een richting die ze zelf kunnen kiezen. Naast het reguliere lesprogramma volgen zij een keuzeprogramma waarbij zij twee lesuren per week aan verschillende onderdelen besteden die met de gekozen richting te maken hebben.

De keuze voor een keuzeklas dient bij de aanmelding kenbaar te worden gemaakt. Leerlingen die zich aanmelden voor de tweetalige havo- of vwo-opleiding hoeven geen keuze te maken: binnen het tto geven we de keuzeklassen anders vorm. In plaats van twee uur keuzeklassen, geven we per week een uur Engels extra en roosteren we een uur per week in (of twee uur eens in de twee weken) voor de talenturen. In die talenturen verzorgen we modules rond sport, techniek, kunst en cultuur specifiek voor tto. De kosten hiervoor zijn verwerkt in de tto-bijdrage.

Voor meer informatie over de keuzeklassen op Het Heerenlanden kunt u contact opnemen met mevrouw Jacobs. Dit kan door een mail te sturen naar J.Jacobs@cvo-av.nl