Keuzeklassen


Met ingang van schooljaar 2022-2023 willen we de keuzeklassen zo organiseren dat ook tto-ers er deel aan kunnen gaan nemen. Dat geldt komend schooljaar alleen voor de brugklas en het jaar daarop ook voor klas 2.

We zijn van plan de eerste maanden van het jaar alle brugklasleerlingen, van de Nederlandstalige afdeling en van tto, een “proeverij” aan te bieden van alle keuzeklassen. Alle brugklasleerlingen krijgen dan een paar lessen kunst, een paar lessen sport, et cetera. Na die eerste maanden geven ze dan aan voor welke keuzeklas ze voor de rest van het jaar kiezen.


In de eerste twee leerjaren kiest elke leerling op Het Heerenlanden één van de richtingen binnen onze keuzeklas: sportkunst of techniek. Vanaf het schooljaar 2021-2022 is daar voor de brugklassen de keuze huiswerkbegeleiding aan toegevoegd. Het doel van de keuzeklassen is dat leerlingen hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen in een richting die ze zelf kunnen kiezen. Naast het reguliere lesprogramma volgen zij een keuzeprogramma waarbij zij twee lesuren per week aan verschillende onderdelen besteden die met de gekozen richting te maken hebben.


Jaarlijkse ouderbijdrage voor de keuzeklas:

Sport                              150 euro

Kunst                               75 euro

Techniek                           75 euro

Huiswerkbegeleiding          Geen extra kosten


De keuze voor een keuzeklas dient bij de aanmelding kenbaar te worden gemaakt. Leerlingen die zich aanmelden voor de tweetalige havo/vwo-opleiding hoeven geen keuze te maken: binnen het tto geven we de keuzeklassen anders vorm. In plaats van twee uur keuzeklassen, geven we per week een uur Engels extra en roosteren we Engelstalige projecturen in. In die projecturen verzorgen we talenturen specifiek voor tto. De kosten hiervoor zijn verwerkt in de tto-bijdrage.

Wisselen van keuzeklas is alleen mogelijk indien daar een zwaarwegende reden voor is. Hierbij kunt u denken aan een blessure, waardoor een leerling niet meer deel kan nemen aan de sportactiviteiten. Als uw zoon/dochter na het eerste jaar wil wisselen van keuzeklas, dan kunt u dit aan het einde van het schooljaar tot uiterlijk het einde van de eerste lesweek van het nieuwe schooljaar kenbaar maken bij de coördinator van de keuzeklassen.


Vragen over de keuzeklas?

Dhr. A.M. van Dijk

Coördinator keuzeklassen

a.m.van.dijk@cvo-av.nl

Klik op de afbeelding voor een Kunstig Kijkje…