Klacht


Als u onverhoopt een klacht heeft, probeert u dan in eerste instantie het probleem op te lossen met de betrokken medewerker. Als dat niet mogelijk is, dient de klacht bij het locatiemanagement te worden ingediend. Wanneer dat niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u zich richten tot achtereenvolgens het bestuur (bestuur@cvo-av.nl) en de externe klachtencommissie waarbij de school is aangesloten.
Op onze locatie is een contactpersoon die kan helpen de klacht op de juiste plaats in te dienen. U kunt dan mailen naar Secretariaat.HetHeerenlanden@cvo-av.nl

Het adres van deze externe klachtencommissie is:

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH DEN HAAG
T 070 386 16 97
info@klachtencommissie.org


Het Heerenlanden beschikt over een vertrouwenspersoon die als contactpersoon geraadpleegd kan worden als men vragen heeft op het gebied van seksuele intimidatie.

Voor Het Heerenlanden is dit mw. J.E. Kruiswijk-Boschma

J.E.Kruiswijk@cvo-av.nl


In bijzondere gevallen kan men (al dan niet met hulp van de genoemde interne vertrouwenspersonen of contactpersonen) voor vertrouwenszaken in contact treden met:

de heer P.J.G.A.M. van Eeden

Telefoon: 06-27209440

E-mailadres: p.van.eeden@rivas.nl

Website: www.rivas.nl