Klacht


Als u onverhoopt een klacht heeft, probeert u dan in eerste instantie het probleem op te lossen met de betrokken medewerker. Als dat niet mogelijk is, dient de klacht bij het locatiemanagement te worden ingediend. U kunt zich in dat geval richten tot de directeur (a.j.van.staalduine@cvo-av.nl) .

Wanneer het niet mogelijk blijkt om tot een bevredigende oplossing te komen, kunt u zich richten tot het bestuur van onze stichting (bestuur@cvo-av.nl). Leidt dat ook niet tot een oplossing, dan kunt u zich richten tot de externe klachtencommissie waarbij de school is aangesloten, de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs te Den Haag (info@gcbo.nl).

Op onze locatie is een contactpersoon die kan helpen de klacht op de juiste plaats in te dienen. U kunt dan mailen naar Secretariaat.HetHeerenlanden@cvo-av.nl.


Het Heerenlanden beschikt over een vertrouwenspersoon die als contactpersoon geraadpleegd kan worden als men vragen heeft op het gebied van seksuele intimidatie.

Voor Het Heerenlanden is dit mevrouw M. Bikker: M.Bikker@cvo-av.nlIn bijzondere gevallen kan men (al dan niet met hulp van de genoemde interne vertrouwenspersonen of contactpersonen) voor vertrouwenszaken in contact treden met:

de heer P.J.G.A.M. van Eeden

T: 06-27209440

E: p.van.eeden@rivas.nl

W: www.rivas.nl