Boekenfonds


Het Heerenlanden heeft een eigen intern boekenfonds. Dat wil zeggen dat de school zelf er voor zorgt dat de leerlingen alle boeken krijgen. Deze huur- en werkboeken worden conform de landelijke regeling gratis geleverd.


Inleveren boeken schooljaar 2019-2020

Elke leerling krijgt op het thuisadres tussen 3 en 7 juli a.s. een brief met daarin het inleverformulier. In die brief staat de inleverdatum (onderbouw dinsdag 14 juli; bovenbouw donderdag 16 juli) en de exacte inlevertijd. Ook staat daarin in welk gymlokaal de boeken ingeleverd moeten worden.

Donderdag 2 juli zijn de brieven met de inleverformulieren van de schoolboeken op de post gedaan.
Omdat er vanaf deze week een aantal coronabepalingen zijn gewijzigd, kunnen de inleverformulieren op een aantal punten ook worden aangepast.
Op de voorkant van het inleverformulier verandert er weinig. De inleverdatum en tijd blijven onveranderd. Wel worden nu alle boeken ingeleverd in G01.
De achterkant van het inleverformulier vervalt helemaal en wordt:
• Neem de inleverlijst mee als de boeken worden ingeleverd;
• Stop de boeken in een tas. Neem GEEN doos mee;
• Neem alleen de boeken mee die op de lijst staan. Boeken die niet op de lijst staan mag je houden;
• Bewaar je werkboeken. Misschien heb je ze het komende schooljaar nog nodig!
• Ga na het inleveren van je boeken meteen naar huis. Blijf niet hangen in de omgeving van de school.

Zorg dat je precies op tijd bent. Iedere leerling krijgt een brief met daarin een eigen vaste inlevertijd. 

Boeken ontvangen? Check hier wat te doen!


Het Heerenlanden onderschrijft de landelijke Gedragscode Schoolkosten en staat op de witte lijst van scholen die de gedragscode actief naleven.

Het Heerenlanden heft voor de boeken geen borg.