Begeleiding

 

De school is er voor de leerlingen, de leerlingen zijn er niet voor de school.

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen te begeleiden naar de volwassenheid, zodat ze overeenkomstig hun capaciteiten een diploma halen, om succesvol aan een vervolgopleiding te kunnen beginnen en volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving. Wij stellen dan ook bij ons handelen de leerling centraal.

Het Heerenlanden heeft een pestprotocol en een reglement middelengebruik.

In de aanpak schoolziekteverzuim werkt Het Heerenlanden nauw samen met de dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, leerplicht en het RIVAS.

Laagdrempelig hulp of ondersteuning nodig bij zorgen en vragen?

Uw school weet ook waar u terecht kunt als u vragen heeft. Dit heeft u wellicht al ervaren, want iedereen heeft soms zorgen. Iedere school beschikt over een schoolmaatschappelijk werker. Deze maatschappelijk werker is geschoold om met u te sparren als u zorgen of vragen heeft over opvoeding, gedrag van uw kind of over uw gezinssituatie.

De schoolmaatschappelijk werker is onderdeel van het Sociaal Team. Het Sociaal Team is een groep professionals met een eigen specialisme. Deze professionals kijken vanuit een brede blik naar problemen. De regie houdt u zelf, maar u heeft steun, zodat uw zorgen en problemen niet zwaarder worden. Vooral als er sprake is van meerdere of complexe problemen, dan kan een specialist vanuit het Sociaal Team worden ingeschakeld.

Daar waar dat nodig is geven wij extra begeleiding. Hierbij richten wij ons zowel op het leren, als op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. In het schoolondersteuningsplan is te lezen hoe we op onze school de zorg voor onze leerlingen vorm geven.

De volgende vormen van leerlingbegeleiding zijn aanwezig:


Nieuwsbrief Maltha