Begeleiding

 

De school is er voor de leerlingen, de leerlingen zijn er niet voor de school.

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen te begeleiden naar de volwassenheid, zodat ze overeenkomstig hun capaciteiten een diploma halen, om succesvol aan een vervolgopleiding te kunnen beginnen en volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving. Wij stellen dan ook bij ons handelen de leerling centraal.

Het Heerenlanden heeft een pestprotocol en een reglement middelengebruik.

In de aanpak schoolziekteverzuim werkt Het Heerenlanden nauw samen met de dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, leerplicht en het RIVAS.

Stroomschema

Verzuimprotocol

  • 4 keer ongeoorloofd verzuim betekent: verzuimcoördinator stuurt een brief aan ouders.
  • 8 keer ongeoorloofd verzuim: duo-melding wordt door school gedaan, de leerling krijgt een kennisgevingsbrief van leerplicht.
  • 16 keer ongeoorloofd verzuim binnen vier aaneengesloten weken:  tweede ( verplichte) duo-melding wordt door school gedaan. Ouders en leerling ontvangen een uitnodigingsbrief van leerplicht voor een gesprek op het stadhuis
  • Als een leerling ziek is of als er sprake is van een bezoek aan (huis)arts/tandarts/orthodontist verwacht school van ouders/verzorgers hiervan  binnen twee dagen een bericht (artikel 12 van de leerplichtwet). Wanneer school na het verstrijken van deze termijn geen bericht heeft ontvangen, wordt het verzuim als ongeoorloofd geregistreerd. 

Laagdrempelig hulp of ondersteuning nodig bij zorgen en vragen?

Weet u – als ouder of verzorger en inwoner van Leerdam – niet waar u terecht kunt met vragen over opvoeding, of heeft u hulp of ondersteuning nodig op een bepaald gebied. Allereerst kunt u hulp zoeken in uw eigen vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld op school. Daarnaast kunt u via de site van de gemeente Vijfheerenlanden een organisatie vinden die u kan helpen. Komt u er niet uit of wilt u liever iemand spreken, dan kunt u bij het Sociaal Loket terecht. Het Sociaal Loket schakelt u door naar de juiste ondersteuner of hulpverlener.

Het telefoonnummer van het Sociaal Loket is 0800 5016 en is op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 12.30 uur. U kunt ook mailen naar sociaalloket@vijfheerenlanden.nl.


Schoolmaatschappelijk werk en Sociaal Team

Uw school weet ook waar u terecht kunt als u vragen heeft. Dit heeft u wellicht al ervaren, want iedereen heeft soms zorgen. Iedere school beschikt over een schoolmaatschappelijk werker. Deze maatschappelijk werker is geschoold om met u te sparren als u zorgen of vragen heeft over opvoeding, gedrag van uw kind of over uw gezinssituatie.

De schoolmaatschappelijk werker is onderdeel van het Sociaal Team. Het Sociaal Team is een groep professionals met een eigen specialisme. Deze professionals kijken vanuit een brede blik naar problemen. De regie houdt u zelf, maar u heeft steun, zodat uw zorgen en problemen niet zwaarder worden. Vooral als er sprake is van meerdere of complexe problemen, dan kan een specialist vanuit het Sociaal Team worden ingeschakeld.

Daar waar dat nodig is geven wij extra begeleiding. Hierbij richten wij ons zowel op het leren, als op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. In het schoolondersteuningsplan is te lezen hoe we op onze school de zorg voor onze leerlingen vorm geven.

De volgende vormen van leerlingbegeleiding zijn aanwezig: